Almérő-rendszer törvényi kötelezettsége (2018)

Almérők kötelezettsége 2018-tól

Az energetikai szakreferens igénybevételének kötelezettségét szabályozó 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat. tv.) 2018. január 1-től hatályos módosítása az energetikai szakreferens igénybevételét megszabó 21/B. §19 (1) bekezdése kiegészül egy b) ponttal, ami szerint "az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett cégnek meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében almérőt kell felszerelnie."

A felszerelt almérők adatait később a szakreferens nyilvántartja, és azokról a szokásos havi jelentésben számot ad a vállalkozás számára.

Ennyi a jelenleg rendelkezésre álló információ. Arról, hogy milyen berendezéseket és technológiai folyamatokat kell almérővel kötelezően mérni, a törvény szerint a MEKH (Energetikai Hivatal) rendelkezik az erről kiadott rendeletben. Ezt a rendeletet még nem adta ki a Hivatal, tehát ezekről a feltételekről, illetve az almérők technikai paramétereiről nem áll rendelkezésre információ.

Mindazonáltal nem árt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről, hiszen a kínálat bőséges mind az almérő működési technikáját, mind az adatátvitel mikéntjét nézve (adattárolós vagy adattovábbítóval rendelkezik rádión vagy más megoldással). Ezzel elérhető, hogy a rendelet megjelentével ne érjen bennünket meglepetés, illetve a megfelelésen túl az almérők egy megfelelő energiamonitoring rendszerbe kapcsolódva tényleges hasznos információval szolgáljanak az energiafogyasztás megértéséhez és azon túl energiamegtakarítási lehetőségek feltárásához.